was successfully added to your cart.

Lisäturvaa valvontakamerajärjestelmällä

By February 12, 2015 Blogi No Comments

Uusilla valvontakamerajärjestelmillä valvot esimerkiksi yrityksesi tiloja miltä tahansa mobiililaitteelta tai tietokoneelta, milloin tahansa ja mistä tahansa. Sen avulla lisäät työntekijöidesi turvallisuutta sekä turvaat omaisuutesi. Mutta mitä valvontakameroilla saa sitten kuvata ja mihin niitä saa asentaa?

Nämä kysymykset pyörivät monen valvontakamerajärjestelmää harkitsevan yrittäjän päässä. Niihin ei myöskään ole täysin selkeää vastausta, mutta tässä yritimme hieman selventää perusideaa miten laki toimii valvontakameroiden osalta.

Onko kameravalvonta verrattavissa henkilötietojen käsittelyyn?

Tallennettu valvontakamerakuva ja ääni ovat verrattavissa henkilötietoihin, mikäli yksityishenkilö voidaan niistä tunnistaa. Jos kameravalvontajärjestelmä tallentaa tunnistettavaa ääntä tai kuvaa, niin tällöin kyse on henkilötietojen automaattisesta käsittelystä, mihin sovelletaan henkilötietolakia yleislakina. Tähän myöskään tallenteiden säilytysajalla ei ole merkitystä. Vaikka tallenteet säilytettäisiin vain tunnin ajan, niin on kameravalvonnan harjoittaja henkilötietolaissa tarkoitettu rekisterinpitäjä.

Jos kameravalvonta ei tallenna lainkaan kuvaa eikä ääntä tai henkilötietoja ei kerätä muutenkaan järjestelmän avulla, niin ei myöskään henkilötietolakia sovelleta asiaan.

Näiden säännösten ulkopuolelle jää myös yksityishenkilöiden kameravalvonta, mitä käytetään yksityisiin tarkoituksiin esimerkiksi oman kodin tai vaikkapa kesämökin alueella.

Missä kameravalvontaa saa käyttää?

Laki säätää kameravalvonnalle erilaisia velvoitteita, mutta se ei oikeastaan ota kantaa, missä tilanteissa, paikoissa tai tiloissa sitä ei saisi käyttää. Esimerkiksi kameroiden sijoituspaikkoihin ei voi varsinaisesti antaa yleispätevää ohjetta, vaan jokainen tapaus tulisi arvioida erikseen. Jotta kameravalvonta on laillista, siihen tulee aina olla pätevä syy. Tällaisia syitä voivat olla esimerkiksi:

 • Omaisuuden suojaaminen
 • Turvallisuuden lisääminen
 • Rikosten ennalta ehkäiseminen
 • Tapahtuneiden rikosten selvittäminen

Kameravalvonta tulee aina myös toteuttaa henkilötietolakia noudattaen, mikä tarkoittaa käytännössä että:

 • Valvonnasta tulee tiedottaa näkyvästi
 • Siitä tulee olla toimintasuunnitelma
 • Tallenteita ei saa luovuttaa ulkopuolisille
 • Tallenteet pitää hävittää, kun niitä ei enää tarvita

Kameravalvonta työpaikalla

Kameravalvontaa työpaikoilla säätelee laki yksityisyyden suojasta työelämässä. Valvonta on laillista, mikäli kyse on:

 • Omaisuuden suojaamisesta
 • Työntekijöiden turvallisuuden varmistamisesta
 • Tuotantoprosessin valvomisesta
 • Vaaratilanteiden ennaltaehkäisemisestä

Kameravalvontaa ei saa myöskään käyttää paikoissa, kuten pukeutumistilat tai käymälät eikä työntekijöiden henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetuissa tiloissa. Sitä ei tule myöskään käyttää yksittäisten työntekijöiden tarkkailuun, ellei se ole välttämätöntä esimerkiksi työhön liittyvän väkivallan uhan estämiseksi.

Järjestelmän asennukseen ei ole kuitenkaan helppoja suoria ohjeita ja jokainen tapaus on erilainen. Fenno Turvapalvelun osaava tiimi auttaa sinua mieluusti kartoittamaan valvontakamera tarpeesi sekä soveltamaan sitä lakiin. Ota yhteyttä ja voimme keskustella lisää tarpeistasi ja eri mahdollisuuksista.

 

About Hanna

Leave a Reply

Hanki tallentava kameravalvonta Ota yhteyttä!