was successfully added to your cart.

Liikenteen kameravalvonta ja sen hyödyt

By July 18, 2015 Blogi No Comments

Vaikka liikenteen nopeusvalvonta voi olla inhottavaa helposti räpsähtävien sakkojen takia, on kameravalvonnasta kuitenkin paljon hyötyä liikenteessä kulkeville autoilijoille. Liikenteen kameravalvonta vähentää liikenneonnettomuuksien määrää merkittävästi ja pitää kaahailijat kurissa. Valvonnan avulla poliisien on helppo valvoa kuinka hyvin nopeusrajoituksia ja liikennesääntöjä noudatetaan. Lisäksi nopeusvalvonnan on todettu vähentävän merkittävästi liikennerikkomuksia ja parantavan autoilijoiden turvallisuutta.

Liikenteen kameravalvontaa on käytetty Suomessa jo vuodesta 1993 lähtien. Vaikka ensimmäiset valvontakamerat asetettiin Suomen teille jo vuonna 1993, valvontakameroiden määrää alettiin lisäämään runsaasti vasta vuoden 2002 jälkeen. Vuonna 2010 lopusta lähtien lähes puolet Suomen pääteistä ovat olleet valvonnan alaisia. Tutkimusten mukaan liikenteen nopeuskamerat estävät vuosittain jopa 90 liikenneonnettomuutta ja noin 30 liikennekuolemaa. Lisäksi liikenteen nopeusvalvonnan on tutkittu olevan laajalti hyväksyttyä, sillä noin 86% Suomen autoilijoista kannattaa sitä.

Onnettomuuksien väheneminen

Sillä ajonopeus vaikuttaa lähes kaikkiin liikenneonnettomuuksiin, nopeausvalvonnalla on paljon hyötyä, sillä autoilijat oppivat ettei kaahailu kannata. Tästä syystä ajonopeuden rajoittaminen ja valvominen on yksi tehokkaimmista liikenneturvallisuusmenetelmistä. Tämän seurauksena liikenteen kameravalvonnasta nopeuksia rajoittavien toimenpiteiden käyttö on viime vuosina yleistynyt ja ajonopeuksien rajoittamiseen on otettu käyttöön uusia keinoja automaattisen kameravalvonnan lisäksi, kuten kiertoliittymiä ja teiden töyssyjä.

Automaattisen liikenteen kameravalvonnan on todettu vähentävän vuosittain jopa satoja liikenneonnettomuuksia ja kymmeniä liikennekuolemia. Ehkäisemällä liikenneonnettomuuksia, kameravalvonta tuottaa noin 80 miljoonan euron yhteiskunnalliset säästöt vuodessa. Automaattinen valvontajärjestelmä kerää jatkuvasti tietoa liikenteestä, joten näitä tietoja voidaan käyttää liikenteen turvallisuuden parantamiseen sekä muihin kehitystarkoituksiin.
Automaattinen liikenteen kameravalvonta on siis hyödyllistä, sillä se lisää liikenneturvallisuutta, vähentää merkittävästi onnettomuuksien määrää, vähentää vakuutusyhtiöiden korvaustarpeita, terveydenhuollon tarvetta ja yhteiskunnallisia kuluja.

Lisätietoja automaattisista valvontakameroista ja älykkäistä valvontakamerajärjestelmistä voit lukea Fenno Turvapalveluiden valvontakameroiden verkkokaupasta tai ottaa yhteyttä Fenno Turvapalveluiden asiantuntevaan tiimiin.

About Hanna

Leave a Reply

Hanki tallentava kameravalvonta Ota yhteyttä!