was successfully added to your cart.

Kameravalvontaan liittyvää henkilötietolaki

By July 5, 2015 Blogi No Comments

Jos harkitset kameravalvonnan asentamista kotiisi, mökillesi, työpaikallesi tai muihin tiloihin, on suositeltavaa ottaa selville etukäteen mitä lakeja kameravalvontaan sovelletaan. Yksi merkittävimmistä kameravalvontaan kohdistuvista laeista on henkilötietolaki. Henkilötietolakia sovelletaan kameravalvontaan siitä syystä, että kameravalvonnan tallentavassa kuvassa tai äänessä on kyse henkilötietojen käsittelystä – kameravalvontajärjestelmä käsittelee ja tallentaa henkilötietoja valvontakameroiden kautta. Henkilötietolakia sovelletaan kameravalvontaan ainoastaan silloin, kun kameravalvontajärjestelmä tallentaa kuvaa tai ääntä tai henkilötietoja kerätä järjestelmän avulla. Jos valvontakamerat eivät tallenna kuvaa tai ääntä, tässä tapauksessa henkilötietolakia ei sovelleta.

Mitä kameravalvontaan liittyvillä henkilötiedoilla tarkoitetaan?

Kameravalvonnan keräämillä henkilötiedoilla tarkoitetaan niitä tietoja ja merkintöjä, joita valvontakamera kuvaa ja tallentaa liittyen henkilöön, henkilön ominaisuuteen tai elinolosuhteisiin. Kameravalvonnan tulee siis aina olla henkilötietolain mukaista, muuten se on laitonta. Kameravalvontaan sovellettava henkilötietolaki vaatii myös, että tallentavasta kameravalvonnasta tulee ilmoittaa ulkopuolisille henkilöille näkyvällä kyltillä tai tarralla, jossa tulee lukea esim. ”Alueella tallentava kameravalvonta” ”Tallentava kameravalvonta” tai ”Tallentava videovalvonta”.

Kameravalvonnasta vastuussa olevan henkilön tulee myös laatia rekisteriseloste kameravalvonnan tallentamista henkilötiedoista. Tästä selosteesta tulee tulla esille henkilötietojen tallentamisen ja käsittelyn tarkoitus, miten tietoja suojataan sekä kameravalvonnasta vastuussa olevan henkilön yhteystiedot. Lisäksi, rekisteriseloste tulee olla saatavilla jos joku sitä kysyy.

Tutustu kameravalvontaan sovellettaviin lakeihin ajoissa

Suosittelemme ottamaan etukäteen selvää kameravalvontaan liittyyvästä henkilötietolaista ja muista määräyksistä. Jos haluat lisätietoja kameravalvontaan sovellettavavasta henkilötietolaista tai muista säännöksistä, voit ottaa yhteyttä Fenno Turvapalveluiden asiantuntevaan tiimiin sähköpostitse tai puhelimitse ja vastaamme kysymyksiisi mahdollisimman kattavasti. Fenno Turvapalvelut Oy on toiminut jo vuodesta 2006, pilvipalveluiden sekä valvontakamerajärjestelmäpalveluiden tarjoajana. Nykypäivänä toimimme kameravalvonnan asiantuntijana sekä älykkäiden kameravalvontapalveluiden tarjoajana sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Lähteet:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Tilavahti

About Hanna

Leave a Reply

Hanki tallentava kameravalvonta Ota yhteyttä!